งานเดินท่อต่อกราวด์ล่อฟ้า

15 กรกฎาคม 2557

s8

w1

w10
w9
w8
w7
w5
w4
w2

Posted in โครงการที่ผ่านมา.