ภาพบรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ’57

ภาพบรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
26 ธันวาคม 2557
i14
i16 i13
i12
i11
i10
i9
i8
i7
i6
i5
i4
i3
i2
i1

i15

Posted in โครงการที่ผ่านมา.