งานไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม

งานไหว้ครูช่างองค๋พระวิษณุกรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

 

w35
w36
w44
w43

w37

w38

w43
w42
w41
w40
w39
w44

 

Posted in โครงการที่ผ่านมา.